„Obiektyw aparatu fotograficznego, jak oko mitycznego cyklopa, jest wszechwidzące: ukazuje nam cały, bogaty świat, staje się naszym własnym okiem, wzbogaca umysł, bawi, uczy i zadziwia.” - Henryk Latoś

06.10.2012

shadow

...photo a day challenge - october ...
...day 5: Shadow: Take a photo of your shadow or any shadow.

0 komentarze:

archiwum

Strona główna

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP